Vítejte!

Platforma pro aktéry transformace sociálních služeb

Touto Platformou se dostává do Vašich rukou unikátní informační nástroj, který Vám pomůže v práci a osvětě transformace sociálních služeb a v neposlední řadě je tento nástroj i výsledkem „společenské objednávky“ plynoucí ze stoupajícího zájmu o tuto oblast.

V rámci platformy připravujeme

Proč to děláme?

Cíl platformy

Jak to bude fungovat?

Základní principy platformy

Přidejte se!

Výhody členství