Ohlédnutí za diskuzním setkání

Ohlédnutí Děti na cestě z ústavů

První diskusní setkání Platformy pro aktéry transformace sociálních služeb na téma: „Děti na cestě z ústavů“ proběhlo 4. dubna 2024 v Brně. Děkujeme tímto Centru Kociánka, p.o. za poskytnutí krásného prostoru výukového sálu na zámečku a za pomoc s organizací setkání.

Na setkání jsme otevřeli následující otázky:

První část setkání byla věnována hostující organizaci. Centrum Kociánka poskytuje svoje služby dětem od 3 let.

Diskuse byla vedena v pozitivním duchu – příklady služeb, které již prošly změnou a jsou otevřeny podělit se o zkušenosti, předání kontaktů a doporučení na dobré dětské komunitní služby. Doporučení vzdělávání v práci s komunitou na rozpuštění případných předsudků, se kterými se občas v terénu potkáváme: iniciovat setkání a intenzivněji spolupracovat s městem / obcí např. na společné kampani, která by cílila na integraci dětí / osob s postižením do společnosti (billboardy, klipy, veřejné dopravní prostředky, zastávky autobusů a podobné marketinkové nástroje).

Druhá část setkání byla otevřena všem zájemcům o téma děti na cestě z ústavů. Dětí v pobytových službách je stále přibližně 450.

Zúčastnili se pracovníci ze služeb, které prochází transformací nebo se na ni připravují, dále pracovníci zřizovatele / krajské úřady, a pracovníci z OSPOD. Bylo umožněno zúčastnit se osobně nebo se připojit online. Zabývali jsme se aktivitami ze strany MPSV, které podpoří OSPOD, aby uměl lépe pracovat s rodinami dětí s postižením, respektive uměl vyhodnotit situaci a nabídnout rodině podporu ve formě služeb, nikoli aby působil represivně. Jaké služby děti a jejich rodině potřebují, aby mohlo co nejvíce dětí zůstat v rodinném prostředí? Pro mnohé rodiče může být transformace „strašákem“ v tom, že systém chce, aby měli děti doma, ale oni už nemají sil a potřebují pomoc (homesharing, odlehčovací služby aj.).

Dále jsme diskutovali o tom, zda umí kraj efektivně řešit a řídit proces transformace? Rozpoznat při procesu transformace pobytových služeb, že síť v dané lokalitě existuje, posílit už existující služby, aby měly kapacitu poskytnout péči i klientům, kteří přechází z velké pobytové služby. Není nutné na všechno zřizovat v terénu „svoje nové služby“, když v okolí již daná služba existuje (chráněná bydlení, denní stacionáře, osobní asistence a další).

Příští setkání proběhne v červnu 2024 ve Zlínském kraji.