Diskuzní setkání platformy pro aktéry transformace sociálních služeb na téma:

Děti na cestě z ústavů

Jak podpořit přechod dětí z instituce do běžného bydlení? Jak zmenšit počet dětí do systému přicházejících? Jaké legislativní opatření Česká republika přijala a jaký je jejich dosavadní dopad? Které aktivity se osvědčily jako nejúspěšnější a jak je možné je dále rozvíjet?

Kdy?

Přihlášení možné nejpozději do 25. března 2024 00:00.

Kde?

Počet míst je omezen na 20. K diskuzní skupině bude možné se připojit i online.

Program diskuzního setkání

13:00 - 13:10
Úvodní slovo

Monika Jelínková, odborný garant, Centrum podpory transformace

Tomáš Komárek, ředitel, Centrum Kociánka

13:10 - 14:10
První část diskuse

Otevřená diskuze, do které bude každý přispívat svými zkušenostmi a úhly pohledu.

Moderace: Petra Kačírková

14:10 - 14:25
Přestávka
14:25 - 15:25
Druhá část diskuze

Otevřená diskuze, do které bude každý přispívat svými zkušenostmi a úhly pohledu.

Moderace: Petra Kačírková

15:25 - 15:30
Slovo závěrem a shrnutí

Petra Kačírková

Petra Kačírková pracuje v oblasti sociální péče přes 25 let. V poslední dekádě vedla pobočku mezinárodní nevládní organizace, která se dlouhodobě zasazovala o změnu systému péče o ohrožené děti směrem od institucionální péče ke komunitním službám, podpoře biologických rodin a pěstounské péče, nyní je ředitelkou Nadace EP Corporate Group. Má zkušenost s transformací systémů péče směrem od ústavních služeb ke komunitním, zkušenosti se zvyšováním povědomí o tomto tématu a s lobbingem s tím spojeným. Zároveň vedla mezinárodní i národní workshopy zaměřené na různá témata spojená s procesem systémové změny v oblasti sociální péče. Petra Kačírková byla také dlouholetou členkou vládního Výboru pro práva dítěte při Radě vlády pro lidská práva.